Rozwijamy edukacje i nowe technologie.
Dbamy o środowisko naturalne promując ekologie i ochronę środowiska naturalnego
Promujemy i rozwijamy turystyke
Dbamy o integrację społeczną
Organizujemy szkolenia i warsztaty
Promujemy sport i aktywne spędzanie wolnego czasu
Previous slide
Next slide

O Naszej Fundacji

Nasza fundacja została powołana  21 grudnia 2020 roku.

„ Blisko ludzkich potrzeb”– to motto naszej fundacji.

Głównym celem naszej Fundacji i jej strategicznymi obszarami są:

  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  • Promowanie i wspieranie wszelkich form aktywności i integracji społecznej,
  • Edukacja i rozwój ruchowy: dzieci i młodzieży oraz seniorów,
  • Rozwój nowych technologii, ochrona środowiska i edukacja przyrodnicza,  
  • Wyrównywanie szans i pomoc osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym,
  • Działania związane z zwiększeniem dostępu do kultury, ochronę dziedzictwa kulturowego.
  •  Promowanie i wspieranie działań związanych z historią, tradycją i regionalizmem.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami i uczelniami, grupami społecznymi, wolontariuszami.