Zarząd

Prezes : Przemysław Maślanka
Wice – Prezes : Kamil Olesiak

Rada fundacji

Przewodniczący: Marek Oleniacz
Wice- przewodniczący: Mariusz Mikulski