Projekt – “Powrót do Korzeni”

POWRÓT DO KORZENI – projekt współfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ” Mecenat Małopolski 2021